highlight

โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” พาน้องๆ 5 ทีมที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 9 ทัศนศึกษา ณ โครงการพัฒนาดอยตุง

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้นำนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 5 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 9 จำนวน 25 ...

อ่านต่อ

highlight

ประกาศผลการแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 9

โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ดำเนินมาถึงการตัดสินรอบชิงชนะเลิศแล้ว จากกว่า 400 โครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ ธนาคารได้คัดเลือก 20 ...

อ่านต่อ

highlight

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก 5 โครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 9

หลังจากที่น้องๆ นิสิต นักศึกษาทั้ง 20 โครงงานได้มานำเสนอผลการดำเนินโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการ เยาวชน “กล้าใหม่” เหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ...

อ่านต่อ

highlight

ผลการแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา และการแข่งขัน ตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14-15 มกราคม 2558

อ่านต่อ

highlight

Merry Christmas & Happy New Year.

ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จ ทุกๆ สิ่งในปีใหม่นี้

อ่านต่อ

highlight

เปิดตัวจิตรกรน้อย 60 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย อ.สังคม ทองมี ผศ.กัลยาณี กาญจนดุล และคุณสุดไผท เมืองไทย

อ่านต่อ

highlight

รู้ผลแล้ว 60 โรงเรียนที่ผ่านการแข่งขันตอบคำถามรอบคัดเลือก

Congratulations!! กับ 60 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9

อ่านต่อ

highlight

ประกาศรายชื่อ 20 โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ที่ได้รับทุนดำเนินโครงงาน 75,000 บาท จากโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

หลังจากที่น้องๆ ระดับอุดมศึกษาทั้ง 40 โครงงานได้มานำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการได้คัดเลือก 20 โครงงานที่ได้รับทุ...

อ่านต่อ

highlight

สรุปค่ายการเรียนรู้เรื่อง "การทำงานกับชุมชน" และ "การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย

ในปีนี้โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้พาตัวแทนน้องๆ ทั้ง 40 โครงงาน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 ของการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่......

อ่านต่อ
Download หนังสือถอดบทเรียนการเรียนรู้ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 5-8

อ่านต่อ
interview