highlight

ด่วน!! ขยายเวลาเปิดรับสมัครการแข่งขันตอบคำถาม

ถึง วันที่ 10 กันยายน 2558

อ่านต่อ

highlight

"กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 10 เปิดรับสมัครแล้ว!!!

กับ Theme การแข่งขัน “กล้าใหม่...รักษ์โลก” ร่วมค้นหาความหมาย “เยาวชนไทยทำอะไรให้แก่โลกได้บ้าง” ผ่านการแข่งขัน 3 ประเภทที่เหมาะกับช่วงชั้นเรียนและช่...

อ่านต่อ

highlight

โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” พาน้องๆ 5 ทีมที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 9 ทัศนศึกษา ณ โครงการพัฒนาดอยตุง

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้นำนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 5 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 9 จำนวน 25 ...

อ่านต่อ

highlight

ประกาศผลการแข่งขัน โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 9

โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ดำเนินมาถึงการตัดสินรอบชิงชนะเลิศแล้ว จากกว่า 400 โครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ ธนาคารได้คัดเลือก 20 ...

อ่านต่อ

highlight

ผลการแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา และการแข่งขัน ตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14-15 มกราคม 2558

อ่านต่อ
Download หนังสือถอดบทเรียนการเรียนรู้ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 5-9

อ่านต่อ
interview