highlight

รู้ผลแล้ว!!! 5 โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"

รายชื่อ 5 โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ปี 10 ที่ได้รับทุนไปดำเนินโครงงานจริง ในระยะเวลา 4 เดือน และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านต่อ

highlight

ประกาศรายชื่อ 20 โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปีที่ 10

รายชื่อ 20 โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปีที่ 10 ที่น้องๆ ระดับอุดมศึกษาได้รับทุนดำเนินโครงงาน เพื่อลงมือปฏิบัติการจริง

อ่านต่อ

highlight

ประกาศรายชื่อ 10 ทีม โรงเรียนระดับมัธยม

รายชื่อ 10 ทีม โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่จะได้ไปทัศนศึกษาโครงการในพระราชดำริ ณ จังหวัดเพรชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ

highlight

ผลการแข่งขัน กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ 10 รอบชิงชนะเลิศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา และการแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

อ่านต่อ

highlight

สรุปค่ายการเรียนรู้เรื่อง "การบริหารจัดการโครงการเพื่อชุมชน"

ในปีนี้โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้พาตัวแทนน้องๆ ทั้ง 40 โครงงาน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 ของการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่......

อ่านต่อ
Download หนังสือถอดบทเรียนการเรียนรู้ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 5-10

อ่านต่อ
interview