News

เปิดตัวจิตรกรน้อย 60 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย อ.สังคม ทองมี ผศ.กัลยาณี กาญจนดุล และคุณสุดไผท เมืองไทย

อ่านต่อ
Dec 01 2014

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันวาดภาพระบายสีสำหรับศิลปินตัวน้...

เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินตัวน้อยระดับประถมศึกษาได้ปลดปล่อยความสามารถทางศิลปะสู่สาธารณะชน

อ่านต่อ
Jul 22 2014

ขอแสดงความยินดีกับศิลปินตัวน้อยทั้ง 30 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่ก...

การแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" วาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ปี 8 นี้ เราได้ศิลปินตัวน้อย 30 ที...

อ่านต่อ
Oct 03 2013