News

เปิดตัวจิตรกรน้อย 60 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย อ.สังคม ทองมี ผศ.กัลยาณี กาญจนดุล และคุณสุดไผท เมืองไทย

อ่านต่อ
Dec 01 2014

เปิดรับสมัครแล้ว การแข่งขันวาดภาพระบายสีสำหรับศิลปินตัวน้...

เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินตัวน้อยระดับประถมศึกษาได้ปลดปล่อยความสามารถทางศิลปะสู่สาธารณะชน

อ่านต่อ
Jul 22 2014