highlight

ผลการแข่งขัน โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา และการแข่งขัน ตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14-15 มกราคม 2558

อ่านต่อ

highlight

Merry Christmas & Happy New Year.

ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จ ทุกๆ สิ่งในปีใหม่นี้

อ่านต่อ

highlight

เปิดตัวจิตรกรน้อย 60 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย อ.สังคม ทองมี ผศ.กัลยาณี กาญจนดุล และคุณสุดไผท เมืองไทย

อ่านต่อ

highlight

รู้ผลแล้ว 60 โรงเรียนที่ผ่านการแข่งขันตอบคำถามรอบคัดเลือก

Congratulations!! กับ 60 โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา โครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9

อ่านต่อ

highlight

ประกาศรายชื่อ 20 โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ที่ได้รับทุนดำเนินโครงงาน 75,000 บาท จากโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 9

หลังจากที่น้องๆ ระดับอุดมศึกษาทั้ง 40 โครงงานได้มานำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงงานต่อหน้าคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการได้คัดเลือก 20 โครงงานที่ได้รับทุ...

อ่านต่อ

highlight

สรุปค่ายการเรียนรู้เรื่อง "การทำงานกับชุมชน" และ "การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย

ในปีนี้โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้พาตัวแทนน้องๆ ทั้ง 40 โครงงาน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 ของการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่......

อ่านต่อ
ข้อสังเกตจากการอ่านข้อเสนอโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ

อ่านต่อ
interview